Centrum Usług Szklarskich

Ogłoszenia

 • Logo Centrum Usług Szklarskich Logo ZUS


  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.01.2017r.


  1. Zamawiający:
   Siedziba: Poldom Galeria Wnętrz Anna Mróz-Dzierżanowska
   05-152 Czosnów, Pieńków 153
   Miejsce działalności: Dziekanów Leśny, ul. Kolejowa 210, 05-092 Łomianki
   NIP 531 153 38 99
   Regon 015816840
   Tel./faks 22 751 90 96
   e-mail: info@centrum-uslug-szklarskich.pl
   www.centrum-uslug-szklarskich.pl
  2. Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy dostawy urządzeń, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, które to jest następstwem realizacji projektu pt.: „Odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego dla zachowania życia, zdrowia i bezpieczeństwa pracy”.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie na każde z urządzeń.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawno zmiany treści Ogłoszenia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na Ogłoszenie, a także zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego.
  5. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do miejsca działalności wskazanego w pkt. 1 Ogłoszenia następujących urządzeń:
   1. 1 sztuka transportera do szkła typu Mule 300 Auto o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    1. a) udźwig do 300 kg
    2. b) wymiary obracanego szkła - nie mniej niż 4000 x 3500mm
    3. c) pompowanie ssawek automatyczne
    4. d) ilość ssawek - minimum 6 sztuk
    5. e) wielkość ssawek powyżej 260mm
    6. f) możliwość obracania szkła na przyssawkach o 360 stopni
    7. g) regulowany rozstaw osi
    8. h) możliwość pochyłu transportera do szkła
   2. 1 sztuka transportera do szkła typu Nomad 400 Auto o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) udźwig do 400kg
    b) wymiary obracanego szkła - nie mniej niż 4000 x 3500mm
    c) pompowanie ssawek automatyczne
    d) ilość ssawek - minimum 6 sztuk
    e) wielkość ssawek powyżej 260mm
    f) możliwość obracania szkła na przyssawkach o 360 stopnie
    g) koła transportera dostosowane do wyjazdu w teren i nierównych powierzchni
   3. 1 sztuka transportera do szkła typu Express 200 Auto o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) udźwig do 200kg
    b) wymiary obracanego szkła - nie mniej niż 3000 x 3200mm
    c) pompowanie ssawek automatyczne
    d) ilość ssawek - minimum 4 sztuk
    e) wielkość ssawek powyżej 260mm
    f) możliwość obracania szkła na przyssawkach o 360 stopni
    g) koła transportera dostosowane do wyjazdu w teren i nierównych powierzchni
    h) regulowany rozstaw osi (dostosowanie do wąskich chodników w terenie, preferowane 55cm-80cm)
   4. 4 sztuki uprzęży do noszenia szkła z podstawą pod szkło o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) nośność maksymalna nie mniejsza niż 45kg
    b) podstawa pod szkło wpasowana w uprząż
    c) klamra bezpieczeństwa do łatwego uwalniania się
    d) regulacja służąca do dostosowania uprzęży do budowy ciała pracownika
   5. 2 sztuki przyssawek z manometrem o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) nośność 120kg na sztukę
    b) guma przyssawkowa pojedyncza nie mniejsza niż 200mm
    c) zawiera wbudowany manometr do kontroli podciśnienia
    d) wykonana z aluminium
    e) mile widziana walizka do przechowywania przyssawek, ale nie obowiązkowa
   6. 1 komplet przyssawek potrójnych o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) nośność 100 kg na 1 potrójną przyssawkę
    b) guma przyssawkowa pojedyncza nie mniejsza niż 120mm
    c) wykonana z aluminium
    d) możliwość wymiany elementów zużywalnych, czyli gum przyssawkowych oraz kompletu dźwigienki do uzyskiwania podciśnienia, tj. producent ma mieć w swojej ofercie zestaw naprawczy
    e) mile widziana walizka do przechowywania przyssawek, ale nie obowiązkowa
   7. 1 komplet uchwytów zaciskowych o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
    a) nośność 80 kg
    b) komplet składający się z prawego i lewego uchwytu
    c) maksymalny rozstaw szczęk uchwytów do 25 mm
    d) szczęki wyłożone gumą lub materiałem o podobnej funkcji
  6. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem pracowników Nie później niż do 10 marca 2017r. Potwierdzenie dostawy protokołem zdawczo-odbiorczym. Szkolenie dotyczy tylko urządzeń wymienionych w punktach 5.1; 5.2; 5.3. Przy czym należy dołączyć dokumentację szkolenia. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.
  7. Urządzenia, o których mowa w pkt.5 mają być fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski z instrukcją obsługi w języku polskim.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
  9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
  10. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie, najlepiej na komputerze. Ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby, która ją sporządziła i jednocześnie jest upoważniona do składania ofert. Ofertę można złożyć osobiście w miejscu siedziby lub miejsca działalności Zamawiającego, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej - dane adresowe wskazane w pkt. 1 Ogłoszenia.
  11. Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności Ofertę należy złożyć do godz. 11.00 dnia 30 stycznia 2017r. Jest to termin zarówno dla osobistego złożenia, ale także dla wpłynięcia ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, kurierów i Internetu. Oferta powinna być ważna 1 miesiąc.
  12. Kryteria wyboru i sposobu oceny ofert
   1. Dla urządzeń 5.1.; 5.2.; 5.3.
    60% - korzystny stosunek ceny do jakości i stopnia zaawansowania użytej technologii
    10% - udzielenie jak najdłuższej gwarancji/rękojmi w jak najszerszym zakresie - nie mniej niż rok
    20% - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny najlepiej w Polsce i możliwie blisko miejsca działalności Zamawiającego
    10% - szkolenie dla pracowników wraz z dokumentacją
   2. Dla urządzeń 5.4.; 5.5.; 5.6.; 5.7.
    70% - korzystny stosunek ceny do jakości i stopnia zaawansowania użytej technologii, najlepiej parametry i jakość potwierdzona badaniami
    20% - dostępność części zamiennych
    10% - udzielenie jak najdłuższej gwarancji/rękojmi, w jak najszerszym zakresie
  13. Zamawiający maksymalnie w ciągu 3 dni poinformuje wszystkich zainteresowanych, którą ofertę wybrał.
  14. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie ofert.Aktualna oferta pracy
 • Poszukujemy szklarza, montażystę szkła.
  Praca w Dziekanowie Leśnym (gm. Łomianki), w systemie jednozmianowym w godz. 8–16.
  Praca głównie na miejscu, sporadycznie u klienta.

  Pełen zakres obróbki szkła, obsługa maszyn, ale także narzędzi ręcznych.
  Z doświadczeniem lub do przyuczenia.
  Wymagana precyzyjność, zdolności manualne, sumienność, uczciwość.

  Praca tylko na stałe. Po okresie próbnym zatrudnienie na pełnym etacie.
  Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@centrum-uslug-szklarskich.pl lub tel. 502 135 067.